Podcast: Att leva med celiaki

Matpriserna

Varför är den glutenfria maten så dyr? Är det någon som profiterar på andras olycka eller finns det andra orsaker till varför folk med celiaki måste betala två till tre gånger mer för maten än andra?

Read More

Förgiftningen

Nu har det hänt igen. Fanny har blivit förgiftad av gluten efter ett restaurangbesök. Är det så farligt då? I det här avsnittet följer vi upp just den här förgiftningen, konsekvenserna av den och vi försöker också ställa restaurangen till ansvar. Du får även reda på vad du ska göra om du blir matförgiftad och om du kan hoppas på att få ersättning.

Read More